Công ty TNHH Sản phẩm Sữa Vitamin

HOME | Công ty TNHH Sản phẩm Sữa Vitamin

Kem tươi đông lnh Hokkaido

Vic đông lnh giúp bo qun lâu dài
 
Tính năng
Được làm t 100% kem tươi Hokkaido.
V kem đm đà, tan chy trong ming, hương v ít ngán.
Hn s dng dài nên bn có th yên tâm s dng mà không lo sn phm ht hàng hoc ht hn s dng.
Nhôm laminate là vt liu d dàng làm đóng băng hay r đông
Ngăn chn s suy gim cht lượng do không khí và ánh sáng, nh và bn hơn vt liu bng giy.
 
Tên sn phmVT40
Thành phnCht béo sa 40% Hàm lượng cht rn sa không béo 4.0%
 
Thành phnKem, protein sa. cht nhũ hóa, cht n đnh.
 
Dung tích :1000ml
Hn s dng18 tháng k t ngày sn xut
Phương pháp bo qungi lnh dưới -18 đ C
 
Phương pháp bo qunLàm lnh nhit đ 3 - 7 đ C trong 24 gi.
Chú ý không xếp chng các sn phm lên nhau.
Phương pháp rã đôngNhit đ kem trong quá trình đánh bông: 3 – 7 đ C.
Tc đ trn trong quá trình đánh bông: tc đ trung bình cao
 

 

Our products have conformed to HACCP system.
Our company has ISO22000 certified.